2014-Finał - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

Przegląd  2015 - FINAŁ

W dniu 8 czerwca 2015  roku zuchy, harcerze i ich koleżanki i koledzy uczestniczyli w Finale  XXXI  Przeglądu Działalności Artystycznej Drużyn Nieprzetartego Szlaku i nie tylko...    Tradycyjnie w gościnnym Ministerstwie  Gospodarki w sali ,,Pod kopułą” rozpaleniem świeczkowiska rozpoczęliśmy  podsumowanie   i nagrodzenie    naszych osiągnięć artystycznch.   Gościem specjalnym  wieczornicy był Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów RP Minister Gospodarki,Prezes PSL  oraz   Pani Elwira  Gross-Gołacka  Dyrektor Generalny Ministerstwa Gospodarki, Pani prof.dr hab.n.med. Anna Dobrzańska Przewodnicząca Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski naszego Hufca, Pan ppłk. Adam Jedynak reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska   Polskiego,Druhny hm Magdalena Dąbrowska członkini  Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP,  phm Krystyna Mamak Komendantka naszego Hufca,  pwd Joanna Legdowicz drużynowa 161 WDH zwycięskiej drużyny Przeglądu oraz Pan Krzysztof Czechowski Rzecznik Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Pan Premier  Janusz Piechociński przywitał harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ .W swojej gawędzie opowiedział nam o osiągnięciach polskiej gospodarki,podziękował instruktorom i wychowawcom za wkładany trud w wychowanie a wszystkim uczestnikom wieczornicy życzył wspaniałych zbliżających się wakacji. Tematyką tegorocznego Przeglądu  była współpraca z wojskiem a hasłem przewodnim  ,,Żołnierz naszym Przyjacielem”.  W tym roku mija 40 lat współpracy naszych drużyn z Garnizonem Grupa k/Grudziądza. Wieloletnia  współpraca zaowocowała budową i powstaniem    Stanicy Obozowej w Ocyplu, udziałem drużyn obozowych w ,, dniach otwartych koszar”,  spotkaniami, rajdami  i  wieloma wspólnymi ogniskami i  imprezami. Posumowaniem  będzie podpisanie w tym roku porozumienia o współpracy z Centrum Szkolenia Logistyki im.Kazimierza 1  Odnowiciela w Grupie oraz spotkaniami drużyn obozowych w Centrum.  Wieczornicę  uświetniła Orkiestra Garnizonu WARSZAWA pod batutą Pana mjr Artura Czereszewskiego oraz wspaniali soliści. Piękne pieśni i piosenki żołnierskie pozostaną na długo w naszych sercach .Za życzliwość i pomoc dziękujemy Panu gen.bryg.dr Wiesławowi Grudzińskiemu Dowódcy Garnizonu Warszawa. Na scenie wystąpiły również  nasze zespoły i soliści  z drużyn i placówek wychowawczych:427 WDH, SZCZEP 43 I 59 WDHiGZ ,,Tęcza”,  Adrian Pawłowski z Ogniska Wychowawczego Gocław, Ognisko Wychowawcze Mokotów,  255 WDH , 161 WDH,  zespół,,Śpiewograjki” z 425 WDH oraz z recitalem fortepianowym Igor Stawierej.  W Przeglądzie udział wzięło 543 uczestników w formach plastycznych i 178 uczestników w teatrach ,zespołach wokalnych i muzycznych. Wspaniałe nagłośnienie , oświetlenie i pomoc w organizacji przeglądu od wielu lat zapewnia nam nasz wypróbowany  Przyjaciel  STOŁECZNA ESTRADA,  no i oczywiście Ministerstwo GOSPODARKI. Fundatorami tegorocznych nagród są: Pani prof.dr hab.n.med.Anna Dobrzańska i Stanisław Dobrzański Minister Obrony Narodowej /1996-1997/,Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego,   Dr IRENA ERIS, Warszawskie Zakłady Kaletnicze Spółdzielnia Inwalidów NOMA ,Fundacja Ochrony Zdrowie Inwalidów, Fundacja RSE MŁODZIEŻ,  Burmistrzowie dzielnic Pragi Południe i Wawra, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Badań Edukacyjnych,   Agencja Rynku Rolnego, Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski,  Nadzór Techniczny RP,Ministerstwa Obrony Narodowej, Infrastruktury i Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ochrony Środowiska , Komenda Chorągwi i Komenda Hufca ,COOPEXIM spółka z o.o. Do spotkania na przyszłorocznym naszym przeglądzie na ,który już czekają nasze zuchy i harcerze. 

Wróć do spisu treści