30 lecie Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
30-to lecie Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

W Chorągwi Stołecznej referat NS  liczy około 600 osób, z czego ponad połowa to harcerze Hufca Warszawa Praga Południe.
Namiestnictwem Nieprzetartego Szlaku kieruje od 1983 roku hm. Adam Sikoń
i
wraz z 40-to osobową kadrą instruktorską pomaga dzieciom zuchom
i harcerzom z rożnymi schorzeniami fizycznymi, upośledzonym w różnym stopniu umysłowo, wymagającym resocjalizacji.
Obecnie Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku Hufca Warszawa Praga Południe to 17 drużyn hackerskich i zuchowych działających w domach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz wychowawczych, szkołach specjalnych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach.
Instruktorzy Namiestnictwa stanowią wyjątkowy zespół ludzi oparty na wzajemnym szacunku i przyjaźni. Reprezentują różne grupy wiekowe i zawodowe, o kilku jak

i kilkudziesięcioletnim stażu instruktorskim. Nie ma to w tym zespole żadnego znaczenia, wszystkich łączy niepohamowana chęć pracy z dziećmi i dla dzieci specjalnej troski. Tej pasji, a właściwie powołaniu poświęcają sporą część swego życia niejednokrotnie z uszczerbkiem dla własnych rodzin.
Tak wyczerpująca praca społeczna sama także potrzebuję wsparcie ludzi życzliwych, rozumiejących ten trud i chcących pomóc instruktorom, wolontariuszom w pokonywaniu innym przeszkód, np. finansowych czy zewnętrznych – organizacyjnych.

Aby wesprzeć w instruktorów i wolontariuszy Namiestnictwa NS, w roku 1984 z inicjatywy dh. hm. Adama Sikonia skupili się wyjątkowi ludzie m.in. biznesu, rozumiejący problemy ekonomiczne piętrzące się przed instruktorami i powołali Radę Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski przy Hufcu Warszawa Praga Południe
.
W dniu 10 kwietnia 20114 r. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski świętowała swoje 30-lecie istnienia i z tej okazji Namiestnictwo NS zorganizowało harcerską wieczornicę w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8.
Honorowy patronat nad obchodami objął Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej
oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pan Jacek Męcina.  
Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski działa na rzecz wszystkich dzieci potrzebujących, a wspólne działania z Namiestnictwem NS obejmują nie tylko dzieci z Parag Południe ale i z całego Mazowsza. Od dwóch lat radzie przewodniczy Pani prof. dr hab. n.med. Anna Dobrzańska
kierownik kliniki w Centrum Zdrowia Dziecka – krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. Pani profesor współpracuje z Nieprzetartym Szlakiem od lat 18 lat, zna dobrze problemy środowiska i bardzo ceni sobie wysiłek instruktorów i wolontariuszy pracujących na co dzień z dziećmi.
Obecni na wieczornicy członkowie Rady i przyjaciele harcerstwa obejrzeli występy artystyczne grupy teatralnej harcerzy  ze Szczepu 419 WDH i GZ NS przygotowane przez dh. phm. Iwonę Jastrzębską-Sekułę. Harcerze pokazali wesoły układ taneczny,  wzbudzający podziw i wzruszenie. Także zespół muzyczno-wokalny „Śpiewograjki”  z 425 WDH NS pod kierunkiem Pana Andrzeja Szulika uświetnił spotkanie licznymi piosenkami. Poziomu ich wykonania pod względem muzycznym

i opanowania tekstów  mogłyby pozazdrościć niejedne zespoły dzieci w pełni sprawnych. Opiekunom należy się uznanie i podziw za efekty tej niełatwej przecież pracy. Organizatorzy jubileuszu  zadbali  o wspólne śpiewanie przy kominku, jak to jest w zwyczaju harcerskim. Na tę okoliczność wydano krótki śpiewnik, który pomógł we wspólnym śpiewaniu.

Wdzięczni za serce i wsparcie harcerze obdarowali swych przyjaciół pracami plastycznymi , obrazami dużego formatu, by zdobiły gabinety  ministerstw. Z okazji 30-lecia Rady odczytano, skierowane do przewodniczącej, prof. Dobrzańskiej,  listy gratulacyjne od panów ministrów i Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka. Były też osobiście składane gratulacje i życzenia dalszej pracy przez m.in. dh.
hm. Krzysztofa  Budzińskiego zastępcę Naczelnika ZHP,  dh. hm. Teresę Hernik – prezes  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych,
dh. hm. Paulinę Gajownik Komendantkę Chorągwi Stołecznej.

Jubileuszowy kominek to okazja do uhonorowania przez Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku druhny i druhów pracujących na co dzień z niepełnosprawnymi  zuchami i harcerzami.

Wręczono najważniejsze odznaczenie harcerskie:
Laskę Skautową
otrzymały - Pani Małgorzata Głogowska – współzałożycielka Rady i Pani Beata Domańska -  dyrektor Zespołu  Szkół Specjalnych  Nr 90 w Warszawie.
Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP
otrzymała Pani prof. Anna Dobrzańska,
Srebrny Krzyż za zasługi dla ZHP
otrzymali - Pan  Jerzy Bednarkiewicz, Pani Maria Wzorek i Pan Adam Rybaniec,
Brązowy Krzyż za zasługi dla ZHP
otrzymali - phm. Marta Krasowska,
phm. Iwona Jastrzębska-Sekuła i phm. Janusz Cedro.
Złotymi Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
uhonorowano instytucje wspierające działania NS: Ministerstwo Gospodarki, które od wielu lat jest współorganizatorem harcerskich imprez i przeglądów artystycznych oraz pomaga w organizacji harcerskiej akcji letniej oraz Stołeczną Estradę, która zachęca wielu artystów do występów dla dzieci specjalnej troski oraz dba o oprawę akustyczną harcerskich imprez i przeglądów.
Złote Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
otrzymały także osoby:  Andrzej Szulik, Anna Arcichowska, Adam Klecha, Renata Chwedoruk, Cezary Łukaszewski i Zbigniew Drzewiecki.
Srebrnymi Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
wyróżniono instytucje: Laboratorium Kosmetyczne dr Ireny Eris, Catering Polska, Fundację Ochrony Zdrowia Inwalidów.
Srebrne Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
otrzymały osoby: Marzena Marusińska, Janusz Wieliczko, Joanna Pietrzak, Eryk Witkowski, Małgorzata Rosa, Piotr Bronakowski, Katarzyna Komoń, Jerzy Szreter, Jolanta Marszycka, Kazimierz Szempliński, Beata Jarczewska, Edyta Skierkowska, Danuta Wodyk-Wyczółkowska, Marzena Nesseldt, Teresa Skwarczyńska i Magdalena Staniszkis.

Zaszczytne medale Dr Jordana
-najwyższe wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymały: phm Joanna Kotulska i phm Janina Kamoda.
Odznakę Przyjaciel Dziecka
odebrali druhny i druhowie: Karolina Ceglińska, Grzegorz Kubat, Beata Gagatek, Rafał Niemyjski, Jolanta Rogowska,
pwd. Magdalena Cychowska i  Pan Andrzej Krupiński.

Osoby na pozór zwyczajne ale dla instruktorów Nieprzetartego Szlaku niezwyczajne otrzymały plakietkę „Nasz Przyjaciel”
: Teresa Hernik, Zbigniew Blewoński, Jadwiga Lis, Wiesław Kołak, Lidia Klaro-Celej, Paweł Bejda, Jolanta Krzepicka, Maciej Kaliski, Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, Marcin Adamski, hm. Paulina Gajownik, Małgorzata Sinica, Dorota Kołakowska oraz instytucje: Jastrzębska Spółka Węglowa, Spółka Remondis i Redakcja Mieszkańca.

Plakietę przyznawaną co 5 lat ”Niezawodny Instruktor”
, otrzymali
I stopnia
– dh. hm. Paweł Ogrodowski i hm. Bartłomiej Kukliński
II stopnia
– dh. hm. Danuta Lembowicz
III stopnia
– dh. phm. Małgorzata Kubat, phm. Zofia Rosłaniec,
phm. Mariola Marczuk, phm. Krzysztof Wojtkiewicz

Co 5 lat przyznawane są także statuetki Małego Powstańca
– symbol ważny dla każdego Polaka. Otrzymali je instruktorzy  Nieprzetartego Szlaku: Żaneta Milewska, Konrad Logiński, Joanna Legdowicz, Elżbieta Wachnik oraz przyjaciele Marek Jaroń, Monika Witkowicz i Marianna Wróblewska.

Spotkanie zakończyło się miłym dla wszystkich akcentem – wjechał ogromny tort udekorowany specjalnie na tę uroczystość symbolem NS Praga Południe – ręka trzymająca serce.

Wróć do spisu treści