Wojtek - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

Z naszych drużyn odszedł

na wieczną wartę

druh

hm. Wojciech Chmielecki

(zm. 2014 r.)

Kilka słów ku pamięci
Wojtka – hm. Wojciecha Chmieleckiego


Pierwsze spotkanie z Wojtkiem, to rok 1978 w Hufcu na górce w Aninie.
Od 1980 roku rozpocząłem pełnienie funkcji zastępcy komendanta Hufca Praga Południe i z racji zakresu mojego działania była również współpraca z komendantami szczepów.
Wojtek w tym samy czasie, rozpoczął kierowanie szczepem 419 WDH NS w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Międzylesie, w którym to pełnił funkcję dyrektora.
Jego przygoda z harcerstwem rozpoczęła się w 1968 roku. W Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, którym kierował, zorganizował drużynę harcerską. Po przeniesieniu służbowym do Warszawy, w roku 1977 założył drużynę harcerską w Państwowym Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.
Olbrzymie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zdobyte doświadczenie w pracy harcerskiej, pozwoliły mu w niedługim czasie na utworzenie kilku drużyn w swoim Domu Pomocy Społecznej.
Swoją pasją działalności harcerskiej zaraził personel Domu. Przez wiele lat kierował szczepem 419 WDH NS.
Jego szczep stał się warsztatem metodycznym w zakresie pracy z dzieckiem upośledzonym a także kuźnią kadr instruktorskich drużyn Nieprzetartego Szlaku.
Po zakończeniu pracy zawodowej w DPS przeszedł do pracy w naszym Namiestnictwie.
Przez kilka lat kierował kształceniem kadry i pracą Kręgu Instruktorskiego.
Wielokrotnie prowadził obozy harcerskie i zimowiska.
W Hufcu pełnił funkcję Przewodniczącego Sądu Harcerskiego.
W Chorągwi Stołecznej ZHP przez wiele lat był głównym księgowym.
W ostatnich latach pełnił funkcję Skarbnika Hufca Warszawa Wola.
Od 1993 roku był członkiem Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski odpowiedzialnym za sprawy finansowe.
Życzliwy kolega, bardzo dobry i konsekwentny organizator, rzetelny i kompetentny.
Wyróżniony Złotym Krzyżem Za Zasługi Dla ZHP i wieloma innym wyróżnieniami i odznaczeniami.
Wojtku,
Będzie nam Ciebie brakować.
Do spotkania przy innym ogniu.
Do zobaczenia …
Żegnam Ciebie wspólnie z naszymi instruktorami Nieprzetartego Szlaku Hufca Warszawa Praga Południe oraz koleżankami i kolegami z Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.
Adam
(Adam Sikoń hm.)
Wróć do spisu treści