2019-2020 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

INAUGURACJA  

ROKU  HARCERSKIEGO  


NIEPRZETARTEGO SZLAKU


2019 - 2020

Inauguracja roku harcerskiego 2019 - 2020 w Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe

Szybko minął rok harcerski 2018/2019. Był bogaty rokiem w wydarzenia harcerskie. Świadczy o tym nasza strona internetowa.
 
Rozpoczęcie roku w formie gry terenowej od kilkunastu lat weszło do kalendarza naszych imprez. We wtorkowy chłodny poranek harcerze naszych drużyn  o godzinie 10.00 spotkali się na uroczystym  apelu na Rynku Starego Miasta. Nasza główna organizatorka hm. Bożena Rudzińska omówiła z kadrą reguły i przebieg gry terenowej pod hasłem ,,Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”.  Każdy patrol zaopatrzony w mapę staromiejskiej części Warszawy wyruszył na trasę.  W siedmiu punktach gry harcerze realizowali zadania związane z najciekawszymi  miejscami zabytków warszawskiej starówki.  Zwiedziliśmy Muzeum Warszawy.  Przewodnicy w bardzo ciekawy sposób zapoznali nas z historią naszego miasta.  Na Gnojnej Górze ,skąd roztacza się panorama Pragi mieliśmy okazję malować naszą praską stronę Warszawy.   Oglądaliśmy Warszawę z wieży widokowej kościoła św. Anny, w Bramie Grodzkiej ,w fosie  przy Barbakanie i Moście Gotyckim odbyły się, zawody łucznicze, majsterka –robienie mieczy i elementów zbroi rycerskich.  W ogrodach zamkowych poszukiwaliśmy barw Stanisława Augusta Poniatowskiego. Grę zakończyło wręczenie dyplomów i wspólny krąg. Udane rozpoczęcie będzie gwarantem ciekawego i bogatego programowo nowego roku harcerskiego.  Specjalne podziękowania kierujemy do instruktorów kręgu NIKE oraz instruktorów  warszawskich hufców za wspaniale i ciekawie przeprowadzenia gry  a także naszej Chorągwi  za słodki poczęstunek i odznaki UNESCO.

Czuwaj !
hm. Adam Sikoń

Wróć do spisu treści