Osoby - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
             SKŁAD  RADY  PRZYJACIÓŁ
           DZIECI  SPECJALNEJ  TROSKI
Przewodnicząca Rady
-Anna Dobrzańska
V-ce Przewodnicząca Rady  
-Monika Witkowicz
V-ce Przewodniczący Rady
-Adam Rybaniec
V-ce Przewodnicząca Rady
-Małgorzata Głogowska
V-ce Przewodniczący Rady
-Krzysztof Gulda
Sekretarz Rady
-Adam Sikoń
Członek Rady  
-Liliana Pindor
Członek Rady  
-Andrzej Krupiński
Członek Rady  
-Sławomir Goździk
Członek Rady  
-
Agnieszka Bednarkiewicz - Sowińska
Członek Rady  
-
Joanna Bednarkiewicz
Członek Rady  
-Jerzy Szreter
Członek Rady  
-Kazimierz Szempliński
Członek Rady  
-Maria Wzorek
Członek Rady  
-Iwona Kulesza
Członek Rady  
-Janusz Lewandowski
Członek Rady
-
Teresa Warszawska
Członek Rady  
-Janusz Wojciechowski
Członek Rady  
-Bernard Ściechowski
Członek Rady  
-Anita Wesołowska
Członek Rady  
-Aleksandra Sztetyłło Budzewska
Członek Rady  
-Wojciech Szewczyk
Księgowy Rady
-Bartłomiej Kukliński
Wróć do spisu treści