Spotkania z Przyjaciółmi - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
z Betlejemskim Światłem Pokoju
u naszych Przyjaciół
2018
Wigilia  w Sztabie Generalnym
 
W dniu 20 grudnia w czwartkowe popołudnie po raz trzeci harcerze z namiestnictwa  Drużyn Nieprzetartego Szlaku byli gośćmi  Pana gen. broni Rajmunda Andrzejczaka Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
Naszymi reprezentantami byli harcerze 161 WDH NS Słoneczni Wędrowcy.
Spotkanie rozpoczął Szef Sztabu Generalnego WP.
Powitał ordynariuszy polowych w osobach:
- biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka,
- ordynariusza prawosławnego abp. gen. bryg. Jerzego Pańkowskiego,
- ordynariusza ewangelickiego bp. płk. Mirosława Wolę,
- generałów, żołnierzy zawodowych, pracowników cywilnych i naszą delegację.
 
W przekazanych  życzeniach nawiązał do swego udziału w misjach w Iraku i Afganistanie ukazując jak istotne jest być człowiekiem. Wszystkim życzył pogodnych i wesołych świąt. Soliści Centralnego Zespołu Artystycznego WP zaśpiewali przepiękne polskie kolędy wprowadzając w  świąteczny nastrój.
 
Nadszedł moment przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju Szefowi Sztabu Generalnego WP  i złożenia życzeń. Zwracając się do Szefa Sztabu Dh  Adam powiedział :
 ,, jesteśmy radzi, że kolejny raz możemy uczestniczyć w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w roku 100 lecia odzyskania Niepodległości oraz 100 lecia powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i 100 lecia powstania harcerstwa.
Tegoroczne hasło naszego światła brzmi ,,Światło, które łączy”. Światełko, bo tak  o nim mówią nasi harcerze. Otrzymaliśmy w sobotę od skautów słowackich. W Warszawie zostało przekazane uroczyście kardynałowi Nyczowi w katedrze św. Jana i od wtorku roznosimy  je  do naszych przyjaciół aby rozświetlało swoim blaskiem zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 
Przekazując Betlejemskie Światło Pokoju życzymy wszystkim pogodnych i radosnych Świąt, niech to światło z groty Narodzenia  Pańskiego w Betlejem rozjaśnia i łączy.
Dziękujemy za udzielaną od 5 lat pomoc harcerzom Drużyn Nieprzetartego Szlaku –„dzieciom i młodzieży specjalnej troski Hufca Warszawa Praga Południe”.
Po przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju wszyscy dzielili się opłatkiem przekazując życzenia świąteczne  i noworoczne.
To było dla nas wielkie przeżycie i możliwość spotkania się z przyjaciółmi w żołnierskich mundurach.

Do zobaczenia w przyszłym roku.
Nasi harcerze oraz instruktorzy ze szczepu 419 WDHiGZ przekazali Betlejemskie Światło Pokoju
Naszej Pani prof. dr hab. n. med. Annie Dobrzańskiej,
kierownikowi Kliniki Patologii, Neonatologii i intensywnej terapii noworodka CZD,
Przewodniczącej naszej Rady Przyjaciół.

Harcerze ze swoimi instruktorami, z drużyny 430 WDH odwiedzili z Betlejemskim Światłem
Spółdzielnię Inwalidów „Noma” .

Harcerze z instruktorami, z drużyny 421 WDH  przekzali życzenia oraz Betlejemskie Światło Pokoju
podczas spotkania w Fundacji Ochrony Inwalidów w Warszawie.
Wróć do spisu treści