2018-2019 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

INAUGURACJA  

ROKU  HARCERSKIEGO  


NIEPRZETARTEGO SZLAKU


2018 - 2019

Inauguracja roku harcerskiego 2018 - 2019 w Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe

Harcerze Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Warszawskiej Starówce. 9 października to bardzo ważna data w kalendarzu Namiestnictwa NS. O godzinie 9.oo zuchy i harcerze spotkali się na zbiórce pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Tu nastąpił start patroli na trasę rajdu staromiejskiego. Zaopatrzeni w mapę trasy,książeczki Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej,niebieskie chusty ze słoneczkiem i oczywiście prowiant  wyruszyliśmy. Naszym zadaniem było zdobycie wiadomości na temat Powstania Warszawskiego a także ile postaci powstańców przestawia pomnik. Katedra Wojska Polskiego to nasz kolejny punkt. Troszkę historii wojska, obejrzenie wnętrz katedry i wykonanie modelu sprzętu wojskowego. Idąc dalej odnaleźliśmy pomnik Małego Powstańca. Trochę historii i odpowiedzenie na pytanie dlaczego ten pomnik jest tak ważny dla stołecznych harcerzy ? Tu również przypomnieliśmy sobie słowa hymnu harcerskiego. I dalej w trasę. Na Podwalu czekał na nas sam mistrz Kiliński z makietą starówki. Zadanie: w którym miejscu jesteśmy, narysuj trasę, którą dotychczas pokonałeś. Kościół jezuitów i katedra  św.Jana a tam pomnik niedźwiedzia i legenda, gąsienica czołgu powstańczego, a także milczący dzwon. Zamek Królewski pomnik historii.Kolumny,pozostałości dawnego zamku.Uff... Koniec trasy.Szybkie liczenie punktów,weryfikacja naszych osiągnięć turystycznych i wspólny apel kończący nasz rajd. Jeszce hymn harcerski, dyplomy,odznaki WOK i przekazanie proporca Namiestnictwa, 161 WDH NS  im.Krystyny Krahelskiej – zwycięskiej drużynie we współzawodnictwie drużyn w roku harcerskim 2017/2018. W naszej grze uczestniczyło 253 zuchów i harcerzy naszego hufca i 4 drużyny z naszej chorągwi. Ten wspaniały rajd przygotowali instruktorzy Kręgu NIKE naszej chorągwi. Podziękowanie należy się również Komendzie Chorągwi za sfinansowanie rajdu. Do zobaczenia na kolejnej imprezie turystycznej.

Czuwaj !
hm. Adam Sikoń

Wróć do spisu treści