2020-Przegląd - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
Przegląd NS 2021
regulamin do pobraniapobieranie regulaminu

Informacja o Przeglądzie Twórczości Artystycznej

 
Środowisk Nieprzetartego Szlaku i Przyjaciół

 
 
W okresie od marca do czerwca 2021 roku w drużynach Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Stołecznej odbywały się zbiórki związane z Przeglądem Twórczości. Harcerki, harcerze i zuchy oraz ich koledzy z zaprzyjaźnionych placówek przygotowywali różne prace w ramach 8 konkursów: Majsterki, Podarunek dla przyjaciela, Plastyczny, Prezentacji multimedialnych, Wokalny, Muzyczny, Tańca, pląsów i teatrzyków oraz Na przebranie. Tematem przewodnim Przeglądu były Baśnie, Bajki, Legendy. Ze względu na pandemię Przegląd miał charakter przede wszystkim wirtualny. Wszystkie występy przesyłano do Namiestnictwa NS Hufca Warszawa Praga Południe drogą elektroniczną, a prace plastyczne drużynowi i nauczyciele dostarczyli osobiście. We wszystkich konkursach udział wzięło łącznie ponad 440 uczestników z 15 drużyn (w tym jedna z Chorągwi Świętokrzyskiej z Hufca Pinczów) oraz z 8 placówek szkolnictwa specjalnego.
 

Podsumowanie tegorocznego Przeglądu będzie miało charakter wieczornicy, która odbędzie się w dniu 21 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 240, w której działa 425 WDH NS „Śpiewograjki”. W programie zaplanowano wręczenie nagród oraz wyróżnień przedstawicielom środowisk uczestniczących w Przeglądzie. Z koncertem muzycznym wystąpi Igor Stawierej, wielokrotny uczestnik przeglądów artystycznych. Fundatorami tegorocznych nagród są Chorągiew Stołeczna ZHP i Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Hufca Praga Południe.
Wróć do spisu treści