Wigilia NS - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

Wigilia  2018

,,Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina...”
 
12 grudnia w gościnnym Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 przy ul. Kordeckiego spotkali się instruktorzy i przyjaciele Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.  W wigilijnym kręgu spotkaliśmy Pana Jarosława Karcza Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Pana płk. Mirosława Kalinowskiego przedstawiciela Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka, Panią Marzenę Pleskot- Protasowicką Dyrektor Biura Senatora RP Marka Borowskiego, naszą przewodniczącą Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską – lekarza pediatrę ,przedstawicieli władz harcerskich Głównej Kwatery ZHP, Komendy Chorągwi Stołecznej i Komendy Hufca, dyrektorów  ,nauczycieli i wychowawców.  Uroczystość rozpoczęła się od obrzędowego rozpalenia kominka oraz powitania wszystkich zgromadzonych osób.  Rozpoczynając  hm. Adam Sikoń Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku powiedział do zebranych ,,To dla nas szczególny dzień, możliwość spotkania się w przyjacielskim kręgu, przy blasku palącego się ognia. To dzień wigilii.  Na naszej zorganizowanej 36 raz wigilii spotkały się osoby ,którym przyświeca wspólna idea  pracy  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną”. Druh Adam podsumował pracę Namiestnictwa w mijającym  2018 roku. Roku szczególnym, roku 100 lecia Niepodległości i 60 lecia Nieprzetartego Szlaku. W tym roku stan naszych drużyn to ponad 400 zuchów i  harcerzy pracujących w 18 placówkach, to 21 drużyn. Nasi goście w swoich wystąpieniach przekazali życzenia świąteczne i noworoczne. dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia, aby nadchodzące święta upłynęły w radości i szczęściu. Nasze spotkanie uświetnił muzycznie Igor Stawierej, laureat naszych przeglądów artystycznych.  Wigilia przeplatana była najpiękniejszymi polskimi kolędami. Po części kominkowej i złożeniu życzeń spotkaliśmy się przy wspólnym stole wigilijnym przygotowanym przez naszych przyjaciół z z firmy Catering Polska – Marek Jaroń i Marta Bloch.  Wszyscy goście otrzymali upominki  i piękne karty świąteczne wykonane przez uczestników naszego Przeglądu Artystycznego w ramach konkursu ,,Podarunek dla przyjaciela”. Mamy nadzieję, że w roku przyszłym, roku jubileuszu 35 lecia naszej Rady Przyjaciół spotkamy się kolejny raz.
 
 
  

Wróć do spisu treści