o nas - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

kilka słów o

Namiestnictwie Drużyn Nieprzetartego Szlaku

Nazwa Nieprzetarty Szlak niektórym kojarzy się z turystyką innym z narciarstwem. Nawet wielu członków naszej organizacji wie jedynie, że pracujemy z ,,innymi", ,,trudnymi" dziećmi. 
Rzeczywiście pracujemy w specyficznych środowiskach i specyficznych warunkach, ale pracujemy zgodnie z metodyką harcerską i zuchową, nasze dzieci realizują zadania hufca, chorągwi i związku, składają
Obietnicę Zuchową i Przyrzeczenie Harcerskie, zdobywają stopnie, gwiazdki zuchowe i sprawności.

Oczywiście każdy drużynowy dostosowuje do możliwości swych podopiecznych wymagania stawiane przez organizację, co nie znaczy, że czyni jakieś ułatwienia. Pamiętając o ograniczeniach dzieci, staramy się pracować z nimi tak jak z pozostałymi zuchami i harcerzami.

Często w rozmowie pada pytanie jakimi dziećmi się zajmujemy? 

Nasze zuchy i harcerze to dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności (fizyczną, intelektualną), dzieci wymagające resocjalizacji czyli te, które weszły w konflikt z prawem lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Nasze dzieci szybko się zniechęcają, dlatego na zbiórce cały czas musi się coś dziać i to co chwilę coś innego. Zbiórka musi być tak prowadzona, by każde dziecko było aktywne. Drużynowy musi sam przejawiać większą aktywność, musi być wrażliwy na potrzeby i nastroje dzieci. Powinien wiedzieć, że dla nich olbrzymią rolę odgrywa system nagród i wyróżnień. Może to być noszenie proporca, ale najlepiej skutkuje nagroda rzeczowa. 
Należy również pamiętać, że nasze dzieci mają duże poczucie własności i o wiele mniej satysfakcjonuje je namiot otrzymany dla całego zastępu, niż jakiś drobiazg dany im osobiście. 

Olbrzymią rolę przyciągającą do naszych drużyn odgrywa mundur wyróżniający dzieci spośród innych. Tegoroczny odpis 1% przeznaczony będzie właśnie na umundurowanie. 

Nasze dzieci zwykle wiedzą, że są w specyficznym środowisku, bo otoczenie często daje im odczuć, że są ,,gorsze".
Dla dziecka, które pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, źle się uczy i często weszło w konflikt z prawem, sam udział w zbiórce, fakt że może się spotkać z innymi dziećmi, pośpiewać, czegoś nauczyć, daje wielką satysfakcję i dowartościowuje je. W życiu, które niesie im tak wiele ograniczeń, złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego czy Obietnicy Zucha jest nagrodą i wyróżnieniem, a wyjazd na obóz olbrzymim przeżyciem. Dzieci w naszych drużynach adaptują się do nowego środowiska
i bardzo się zmieniają: stają się zdyscyplinowane, obowiązkowe, ciekawe świata, chętne do podejmowania nowych działań. Rozwijają się w zakresie poznawczym, fizycznym i emocjonalno-społecznym. 

Naszym celem jest przygotowanie naszych zuchów i harcerzy do życia. 

Trzeba pamiętać, że poza mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej wychowankowie różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych wracają do społeczeństwa i muszą się nauczyć w nim funkcjonować.
Nasza kadra instruktorska to 40 osobowa grupa ludzi wybitnie zaangażowanych w pracę z dziećmi specjalnej troski. To pedagodzy różnych specjalności, psycholodzy oraz przedstawiciele innych grup zawodowych. Gdyby było nas o 40 osób więcej to mógłbym powiedzieć, że działamy tam gdzie jest potrzeba. 
Zachęcam do przyłączenia się do naszego zespołu - to sympatyczne i miłe osoby, w większości dziewczyny.

U nas każdy znajdzie swoje miejsce.
Kontakt Adam Sikoń tel.602 575 686.

Praca z naszymi dziećmi daje dużo radości i satysfakcji. Efekty może przychodzą wolniej, ale jeżeli widzi się, ile radości nasze dziecko czerpie ze zbiórek, jak się rozwija, jak zaczyna się różnić od swoich kolegów z placówki, jeżeli widzimy, że można mu pomóc i mamy nadzieję, że choć z jednego dziecka czy młodzieńca po konflikcie z prawem wyrośnie porządny człowiek, to jest to wielki sukces instruktora NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Naszym sukcesem jest działająca nieprzerwanie od 1984 roku Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, której głównym celem jest zabezpieczenie środków finansowych na działalność naszych drużyn. 

Zachęcam do odwiedzenia naszych stron.
hm. Adam Sikoń

 
 
 
Wróć do spisu treści