Wrocław 2013 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

WYJAZD INSTRUKTORSKI

WROCŁAWA

13-15 września 2013 r.

Jest 13 września 2013 r., godzina 4:00, ulica Skaryszewska w Warszawie. Mimo wczesnej pory, wokół busa uwija się grupa osób. To instruktorzy Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe (w tym ze Szczepu 7 WDHiZ, 244 WDH, 161 WDH, 426 WDH oraz z próbnych drużyn z ZSSP ul. Namysłowska i ul. Bartnicza) wyruszają do Wrocławia na konferencję pt. 
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, organizowaną przez Główną Kwaterę ZHP oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
W dniach 13 i 14 września 2013 r. we Wrocławiu, w salach Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się konferencja poświęcona Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Konferencja stała się okazją do spotkania przedstawicieli instytucji państwowych z instruktorami ZHP, reprezentującymi środowiska Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.
Pierwsza część konferencji poświęcona była omówieniu Konwencji praw osób niepełnosprawnych. Głos zabrali przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej oraz Wydziału Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP. Następne referaty dotyczyły edukacji dzieci niepełnosprawnych, przygotowaniu nauczycieli, profilaktyce zdrowotnej, pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego, stylu życia i czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Tematy te wywołały żywą dyskusję wśród instruktorów NS, którzy w znacznej części są nauczycielami szkół i ośrodków specjalnych. Obrady były kontynuowane po południu w ramach pracy w zespołach problemowych. Ponadto jeden z zespołów poświęcono dorobkowi 55-lecia NS. Moderatorami byli tu instruktorzy Namiestnictwa NS Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Historię swoich środowisk przedstawili, poza instruktorami warszawskimi, instruktorzy z Krakowa i z Dolnośląskiego.
Drugi dzień konferencji poświęcony był odwiedzinom we wrocławskich środowiskach NS. Grupa warszawskich instruktorów wzięła udział w zbiórce harcerskiej drużyny NS działającej przy Hufcu Wrocław Miasto. Do drużyny należą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Drużyna działa dopiero od roku, prowadzą ją dwie doświadczone instruktorki NS. Dzieci zaprezentowały różne harcerskie umiejętności i sprawności, które zdobyły w czasie tego roku.
Wieczorem odbyło się ognisko w Harcerskim Ośrodku Wodnym Hufca Wrocław na jednej z wysp na Odrze. Zakończyło się ono pożegnaniem w ogromnym harcerskim Kręgu, w którym nie zabrakło naszych przyjaciół.

Wróć do spisu treści