Zadania - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści

W  roku  harcerskim  2015/2016  Krąg  planuje:


- złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 20 września 2015,

- zgłosić kandydatów do tytułu instruktora roku, 

- prowadzic dalszą współpracę z Radą Namiestnictwa, 

- prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,

- zorganizować wyjazd dla kadry Namiestnictwa,

- zorganizować całodniowy biwak zastępów Namiestnictwa NS,

- zorganizować 3 seminaria metodyczne.

Wróć do spisu treści