Olszynka Grochowska 2019 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
Rajd "Olszynka Grochowska"
2019
W dniu 9 marca 2019 roku w słoneczne przedpołudnie rozpoczął się 60-ty Rajd Olszynki Grochowskiej „W ramach historii”. Na Placu Piotra Szembeka na uroczystym apelu Hufca Warszawa Praga Południe zgromadziły się patrole reprezentujące zuchy, harcerki i harcerzy młodszych i starszych, a także po raz pierwszy w historii Rajdu Olszynki Grochowskiej, drużyny Nieprzetartego Szlaku. Po uroczystościach  zgromadzeni udali się na sześć tras rajdowych. Patrole Nieprzetartego Szlaku przystąpiły do realizacji swoich zadań. Każda drużyna – patrol otrzymała mapę okolic związanych z bitwą pod Olszynką Grochowską z zaznaczonymi 12 punktami miejsc w jakiś sposób związanych z bitwą. Celem trasy rajdowej było odwiedzenie tych miejsc.  Odwiedziny punktów mogły następować w dowolnej kolejności. Odległości między punktami można było pokonywać w dowolny sposób: pieszo lub środkami komunikacji miejskiej. Patrolowi otrzymali też finanse na samodzielny zakup przez uczestników jakiejś przekąski. Zadaniem każdego patrolu było: zrobienie zdjęcia patrolu uwieczniającego nazwę ulicy związanej z poszczególnymi punktami, naniesienie na papierową wersję mapy trasy, którą patrol przebył od Placu Szembeka do Pomnika – Obelisku Budowy Szosy Brzeskiej, a także zakupienie i spożycie posiłku w trakcie trasy. Na trasę NS stawiło się siedem patroli reprezentujących następujące drużyny: 406 WDH NS, 430 WDH NS, 255 WDH NS, 419 WDH NS, 161 WDH NS, 426 WDH NS, 111 WDH NS. O godzinie 13:00 przy Pomniku Budowy Szosy Brzeskiej na patrole oczekiwali instruktorzy Namiestnictwa NS wraz z druhną Komendantką Hufca. Zaliczeniem trasy było przekazanie map z zaznaczoną trasą przebytą przez patrol.. Na apelu kończącym druhna Komendantka wręczyła dyplomy i plakietki. Wszyscy uczestnicy trasy NS byli bardzo zadowoleni ze swojego udziału w 60 Rajdzie Olszynki Grochowskiej. Pogoda dopisała. Do zobaczenia na kolejnym Rajdzie.
Wróć do spisu treści