PP2018-2019 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
                                                                                         
        
PLAN   PRACY
  
Namiestnictwa Drużyn   Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe
  
www.nieprzetartyszlak.waw.pl
  
  
na   rok harcerski
  
2018/2019   
  
 
Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku zrzesza drużyny, do których należą dzieci i młodzież z różnego typu niepełnosprawnościami oraz z problemami w funkcjonowaniu społecznym.
 
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów harcerskich. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
 
Przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku działa od 1984r. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską.
Od 1 marca 2017r. na rzecz Namiestnictwa działa Fundacja „Inne spojrzenie” posiadająca status organizacji pożytku publicznego.
 
Zarząd Fundacji:
 
Prezes – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
 
V-ce Prezes – Janusz Wojciechowski
 
V-ce Prezes – Adam Sikoń
 
 
  
 
1. Organizacja Namiestnictwa
 
 
Środowiska:
 
 
1.         Drużyna          7 WDH „Waganci”                przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
                                                                       Jędruś w Michalinie, ul. Główna 10
 
2.         Drużyna          111 WDH „Zielona Łąka”     przy Specjalnym Ośrodku
                                                                      Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10
 
3.         Drużyna          111 WGZ „Bajkowe Krasnale”         przy Specjalnym Ośrodku
                                                                      Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10
 
4.         Drużyna          161 WDH im. Krystyny Krahelskiej „Słoneczni Wędrowcy”         przy Zespole
                                                                      Szkół Specjalnych Nr 89 w Warszawie, ul Skaryszewska 8
 
5.         Drużyna          162 WDH „Mądre Sowy”     przy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie
                                                                                  Poprawczym  w Warszawie, ul. Jachowicza 4
 
6.         Drużyna          244 WDH „Patrioci”              przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
                                                                                   nr 3 w Miedzeszynie, ul. Patriotów 90
 
7.         Drużyna          246 WDH „Ptasie Radio”      przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 109
                                                                                  w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
 
8.         Drużyna          246 WGZ                   przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 109
                                                                        w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
 
9.         Drużyna          255 WDH                   przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38
                                                                       w Warszawie, ul. Namysłowska 10
 
10.       Drużyna          293 WDH „Różana piechota”  przy Szkole Podstawowej Specjalnej
                                                                                     nr 111 w Warszawie, ul. Różana 22/24
 
11.       Drużyna          418 WDH „Ekoludki”           przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99
                                                                                   w Warszawie, ul. Bartnicza 2
 
12.       Szczep „Leśne Bractwo”       419 WDH, 419 WDH, 419 WGZ     przy Zespole Szkół
                                                                               Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1
 
13.       Drużyna          421 WDHiGZ „Żółte Pióra”  przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-
                                                                                  Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie, ul. Bełska 5
 
14.       Drużyna          422 WDH „Knieja”    przy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
                                                                       "Helenów" w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86
 
 
15.       Drużyna          425 WDH „Śpiewograjki”     przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91
                                                                                   w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3
 
16.       Drużyna          425 WGZ                               przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91
                                                                                   w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3
 
17.       Drużyna          426 WDH „Płomienie”          przy Domu Pomocy Społecznej
                                                                                  „Na Bachusa” w Warszawie, ul. Bachusa 7
 
18.       Drużyna          427 WDH                               przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90
                                                                                   w Warszawie, ul. Kordeckiego 54
 
19.       Drużyna          430 WDH                               przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10,
                                                                                  w Warszawie, ul. Tarchomińska 4
 
20.       2 Szczep "Jerzyki" (trzy drużyny harcerskie)            przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
                                 (programowo)                          Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4
 
 
21.       Drużyna          406 Warszawska Drużyna Wielopoziomowa            przy Zespole Szkół
                                    (programowo)                                             Specjalnych nr 85 w Warszawie,
                                                                                                         ul. Elektoralna 12/14
 
 
  
 
 
Rada Namiestnictwa
 
Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
 
·          inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
 
·          organizowanie udziału drużyn NS w programie GK ZHP „Cztery pory roku”,
 
·          dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
 
·          wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku oraz innych wyróżnień
 
·          organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej
i funkcyjnych,
 
·          organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
 
·         organizowanie seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
 
·         zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
 
·         nadzorowanie pracy środowisk związanej z ewidencją środowisk w ewidencji ZHP,
 
·         współpraca z Radą Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i Fundacją :Inne spojrzenie”,
 
·         utrzymanie i dalsze modernizowanie bazy NS w Ocyplu,
 
·         prowadzenie strony www.nieprzetartyszlak.waw.pl,
 
·         wspieranie pracy drużyn NS.

 
W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
 
hm. Adam Sikoń                             - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
 
hm. Bartłomiej Kukliński                - z-ca namiestnika
 
hm. Tadeusz Piotrowski                  - instruktor namiestnictwa ds. organizacyjnych
 
hm. Bożena Rudzińska                   - instruktor namiestnictwa ds. kształcenia
 
hm. Paweł Ogrodowski                   - instruktor namiestnictwa ds. imprez masowych
 
hm. Danuta Lembowicz                  - instruktor namiestnictwa
 
phm. Tamara Uliasz                         - instruktor namiestnictwa ds. PR i pozyskiwanie środków
 
phm. Marta Krasowska                   - Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego
 
phm. Jan Cedro                               - kwatermistrz namiestnictwa, kronikarz
 
phm. Krzysztof Wojtkiewicz          - szef bazy obozowej w Ocyplu
 
 
Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
 
·    kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa oraz Referatem NS Chorągwi Stołecznej,
 
·    współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami miasta i dzielnic, dyrektorami placówek oraz Fundacji „Inne spojrzenie” – Wiceprezes,
 
·    uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
 
 
Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
 
·         odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
 
·    inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące sfery informatycznej Namiestnictwa,
 
·    odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół,
 
·         uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
 
·    współkieruje Referatem NS Chorągwi Stołecznej.
 
Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
 
·    czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
 
·    inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
 
·    odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury majątku posiadanego przez Namiestnictwo i środowiska,
 
·    prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
 
·    odpowiada za uaktualnianie kroniki Namiestnictwa
 
 
Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
 
·    wraz z dh. hm. Tadeuszem Piotrowskim prowadzi wszystkie sprawy związane z ewidencją ZHP,
 
·    wspiera zespół organizacyjny Przeglądu Działalności Artystycznej Środowisk NS.
 
·    z ramienia Namiestnictwa uczestniczy w pracach zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
 
 
Instruktor Namiestnictwa hm. Tadeusz Piotrowski:
 
·       prowadzi sprawy organizacyjne i ewidencyjne Namiestnictwa.
 
·        z ramienia Namiestnictwa uczestniczy w pracach zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
 
 
Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
 
·    z ramienia Rady Kręgu wspiera pracę Rady Namiestnictwa.
 
 
Szef bazy obozowej w Ocyplu  phm Krzysztof Wojtkiewicz:
 
·    dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
 
·    nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
 
·    inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.
 
 
Instruktor Namiestnictwa phm. Tamara Uliasz:
 
·    promuje NS w mediach i prasie,
 
·    odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych,
 
·    odpowiada za promocję drużyn, Rady Przyjaciół oraz Fundacji „Inne spojrzenie”.
 
·    z ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu
 
 
Instruktor Namiestnictwa hm. Bożena Rudzińska:
 
·    organizuje kształcenie wewnętrzne w Namiestnictwie NS ,
 
·    koordynuje udział instruktorów Namiestnictwa NS w kształceniu zewnętrznym,
 
·    wspiera metodycznie drużyny Namiestnictwa NS,
 
·    z ramienia Namiestnictwa wspiera działania  Rady Przyjaciół oraz Fundacji „Inne spojrzenie”.
 
 
Instruktor Namiestnictwa hm. Paweł Ogrodowski:
 
·        wsparcie organizacji imprez masowych.
 
·        z ramienia Namiestnictwa uczestniczy w pracach zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
 
  
 
 
Krąg Instruktorski
 
 
Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.
 
 
Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.
 
 
W nowym roku harcerskim 2018/2019 Krąg planuje:
 
·         złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 20 września 2018 r.,
 
·         zgłosić kandydatów do tytułu instruktora roku do 31 grudnia 2018 r.,
 
·         prowadzić współpracę z Radą Namiestnictwa,
 
·         prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
 
·         zorganizować wyjazd dla kadry Namiestnictwa,
 
·         motywować instruktorów do kształcenia i samokształcenia, umożliwiać branie udziału w kursach instruktorskich.
 
 
Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:
 
 
phm. Marta Krasowska                   - Przewodnicząca Kręgu
 
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska      - członek Rady Kręgu
 
phm Tamara Uliasz                          - członek Rady Kręgu
 
pwd. Magda Cychowska                - członek Rady Kręgu
 
dh. Emilia Lenarczyk                      - członek Rady Kręgu
 
dh. Lidia Skiba Silva                       - członek Rady Kręgu
 
 
 
2. Zakładane cele do realizacji w roku harcerskim 2018/2019
 
 
W ramach Namiestnictwa NS w Hufcu ZHP Warszawa Praga Południe działa 28 drużyn harcerskich i zuchowych. Obecnie w Namiestnictwie NS jest ok. 400 niepełnosprawnych zuchów , harcerek i harcerzy. Zuchy i harcerze w drużynach NS to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (fizyczną, intelektualną) oraz młodzież z zaburzeniami zachowania. Są to osoby, które szybko się zniechęcają, dlatego zbiórki muszą być prowadzone w taki sposób, aby zaangażować i uaktywnić harcerzy. Drużynowy musi sam przejawiać większą aktywność, musi być wrażliwy na potrzeby i nastroje podopiecznych. W środowisku NS olbrzymią rolę odgrywa system nagród i wyróżnień. Może to być noszenie proporca, sprawność na rękawie munduru ale najlepiej skutkuje nagroda rzeczowa. Osobom z niepełnosprawnościami otoczenie często daje odczuć, że są ,,gorsze". Dla osób tych sam udział w zbiórce, fakt, że może się spotkać z innymi harcerzami, pośpiewać, pokazać, że jest dobry w jakiejś dziedzinie, daje wielką satysfakcję i dowartościowuje je. W życiu, które niesie im tak wiele ograniczeń, złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego czy Obietnicy Zucha jest nagrodą i wyróżnieniem, a udział we wspólnej imprezie, w biwaku czy wyjazd na obóz jest olbrzymim przeżyciem. Osoby w drużynach NS lepiej adaptują się do nowego środowiska i bardzo się zmieniają: stają się zdyscyplinowane, obowiązkowe, ciekawe świata, chętne do podejmowania nowych działań. Rozwijają się w zakresie poznawczym, fizycznym i emocjonalno-społecznym.
 
Mając powyższe na uwadze, w roku harcerskim 2018/2019 Namiestnictwo NS wyznacza sobie następujące cele:
 
1. Wzmocnienie w zuchach, harcerkach i harcerzach ze środowisk NS poczucia przynależności do społeczności harcerskiej, budowanie więzi między nimi, stworzenie możliwości czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. Udział w zbiórkach drużyn oraz w spotkaniach wszystkich środowisk NS przyczyni się do poczucia satysfakcji harcerzy z niepełnosprawnościami, podwyższenia ich samooceny i pewności siebie, powinien nieść uczestnikom radość i zadowolenie.
 
2. Kontynuacja działań rozszerzających wiedzę o historii 100-lecia Niepodległości Polski i tradycji Nieprzetartego Szlaku.
 
3. Położenie większego nacisku na wykorzystanie metodyki harcerskiej z uwzględnieniem takich elementów jak symbolika munduru harcerskiego, musztra, zdobnictwo i elementów symboliki NS, dokumentacja naszej działalności.
 
4. Rozszerzenie kontaktów środowisk NS z innymi środowiskami harcerskimi poprzez udział w ogólnych imprezach Hufca czy Chorągwi, zapraszanie na imprezy NS harcerzy z innych środowisk, inicjowanie kontaktów indywidualnych poprzez wspólne działania drużyn NS i drużyn z innych środowisk.
 
5. Przekazanie instruktorom Hufca Praga Południe wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami, wykorzystaniu metodyki harcerskiej w pracy z tymi osobami, o znaczeniu otwierania się społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 
6. Podjęcie działań zmierzających do lepszego poznania przez harcerzy ulic Warszawy, poszerzenie umiejętności poruszania się po ulicach miasta.
 
 
 
  
 
Planowane działania Namiestnictwa NS w roku harcerskim 2018/2019:
 
 
Wrzesień
 
 
- impreza Namiestnictwa – seans filmu „Czarne stopy” w szkole na ul. Weterynaryjnej - 19.09.18 r. – organizacja 425 WDH,
 
- zbiórka programowa instruktorów NS – na ul. Weterynaryjnej – 27.09.18 r. - organizacja 425 WDH.
 
 
Październik
 
 
- inauguracja roku harcerskiego drużyn NS - gra terenowa związana z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski – 9 11.10.18 r. godz. 9:00 – 11:00 – organizacja Krąg Instruktorski NIKE,
 
-turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy w Bukowinie Tatrzańskiej – 16 – 30.10.18 r. – organizacja –hm. Adam Sikoń.
 
 
Listopad
 
 
- Koncert dla Niepodległej – organizacja 255WDH i Szczep 419 WDH i WGZ,
 
- bal „DISCO HARCE” – 28.11.18 r. – organizacja 255 WDH,
 
- powołanie zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w składzie: 2 Szczep Drużyn Harcerskich „Jerzyki”, 7WDH, 111 WGZ, 246 WDH, 246 WGZ,
418 WDH, 421 WDH, 426 WDH, 420 WDH.
 
 
Grudzień
 
 
-Wigilia Namiestnictwa NS – 12.12.18 r. – organizacja 427 i 162 WDH,
 
- III Przegląd Kolęd i Pastorałek. 11.12.18 r. – organizacja 293 WDH,
 
- przekazywanie Światła Betlejemskiego,
 
- rozpoczęcie akcji 1% - odpowiedzialny hm. B. Kukliński.
 
 
Styczeń
 
 
- organizacja zimowiska rodzinnego dla instruktorów NS – organizacja hm. Adam Sikoń,
 
- opracowanie regulaminu „Przeglądu Twórczości Drużyn NS” – zespół w składzie: hm. Paweł Ogrodowski, 425 WDH, 425 WGZ, 161 WDH.
 
 
Luty
 
 
- zabawa karnawałowa po feriach zimowych – organizacja 111 WDH, 162 WDH,
 
-wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej 21.02.19 r. – organizacja 161 WDH,
 
- rozpoczęcie przygotowań do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny,
 
- akcja 1% cd.
 
 
Marzec
 
 
- udział w Rajdzie Olszynka Grochowska,
 
- przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny,
 
- akcja 1% cd.,
 
- zgłoszenie środowisk do udziału w akcji letniej.
 
 
  
 
 
Kwiecień
 
 
- Przegląd Twórczości Drużyn NS – 1-2.04.19 r. – organizacja hm. Paweł Ogrodowski, 425 WDH, 425 WGZ,
 
-obchody 35-lecia Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – 25.04.19 r.- zespół organizacyjny,
 
- zakończenie akcji 1%.
 
 
Maj
 
 
- zawody sportowe drużyn NS w następujących dyscyplinach: pływanie, kręgle, tenis stołowy, łucznictwo – organizacja 244 WDH,
 
- przygotowania do HAL’19.
 
 
Czerwiec
 
 
- Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS – organizacja hm. Paweł Ogrodowski, Kornelia Dziewulska,
 
-Podsumowanie roku harcerskiego.
 
 
Lipiec – Sierpień
 
 
HAL’2019
 
 
 
 
 
Zasady współzawodnictwa Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku zostaną opracowane przez Radę Kręgu Instruktorskiego do dnia 31 października 2018 roku z datą obowiązywania od 1 września 2018 r.
 
Punktację drużyn prowadzi Rada Kręgu.
 
 
 
 
 
Plan został przyjęty przez wszystkie środowiska NS na zbiórce Namiestnictwa NS w dniu 27 września 2018 r.
Plan Pracy 2018/19
do pobrania
Wróć do spisu treści