PP2019-2020 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
                                                                                         
        
PLAN   PRACY
Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe
  www.nieprzetartyszlak.waw.pl
na   rok harcerski
  
2019/2020  
   
Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku zrzesza drużyny, do których należą dzieci i młodzież z różnego typu niepełnosprawnościami oraz z problemami w funkcjonowaniu społecznym.
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów harcerskich. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
Przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku działa od 1984r. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską.
Od 1 marca 2017r. na rzecz Namiestnictwa działa Fundacja „Inne spojrzenie” posiadająca status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji:
Prezes – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
V-ce Prezes – Janusz Wojciechowski
V-ce Prezes – Adam Sikoń

1. Organizacja Namiestnictwa Środowiska:
 1. Drużyna 7 WDH „Waganci” przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Jędruś w Michalinie, ul. Główna 10 - phm Mariola Marczuk
 2. Drużyna 111 WDH „Zielona Łąka” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10 - pwd Beata Gagatek
 3. Drużyna 111 WGZ „Bajkowe krasnale” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10 - hm Alina Pyrek
 4. Drużyna 161 WDH im. Krystyny Krahelskiej „Słoneczni Wędrowcy” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 89 w Warszawie, ul Skaryszewska 8 - pwd Joanna Legdowicz
 5. Drużyna 162 WDH „Mądre Sowy” przy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym  w Warszawie, ul. Jachowicza 4 - dh. Emilia Lenarczyk
 6. Drużyna 244 WDH „Patrioci” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Miedzeszynie, ul. Patriotów 90 - dh. Anna Wieremiejczyk
 7. Drużyna 246 WDH „Ptasie Radio” przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 109 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44 - pwd Monika Grochowska
 8. Drużyna 246 WGZ przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 109 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44 - dh. Marta Chojka
 9. Drużyna 255 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10 - dh. Lidia Skiba Silva
 10. Drużyna 255 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10 - dh. Grażyna Wyszomierska
 11. Drużyna 293 WDH „Różana piechota”  przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 111 w Warszawie, ul. Różana 22/24 - pwd Łukasz Malon
 12. Drużyna 418 WDH „Ekoludki” przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 w Warszawie, ul. Bartnicza 2 - dh. Mateusz Plona
 13. Szczep „Leśne Bractwo” 419 WDH, 419 WDH, 419 WDZ przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1 - phm. Iwona Sekuła Jastrzębska, phm. Żaneta Milewska
 14. Drużyna 421 WDHiGZ „Żółte Pióra”  przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie, ul. Bełska 5 - dh. Jolanta Rogowska
 15. Drużyna 422 WDH „Knieja” przy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86
 16. Drużyna 425 WDH „Śpiewograjki”  przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3 - phm. Joanna Kotulska, phm. Janina Kamoda
 17. Drużyna 425 WGZ przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3 - dh. Anetta Rębacz
 18. Drużyna 426 WDH „Płomienie” przy Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie, ul. Bachusa 7 - phm. Zofia Rosłaniec
 19. Drużyna 427 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie, ul. Kordeckiego 54 - dh. Ilona Rydzewska
 20. Drużyna 430 WDH przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10, ul. Tarchomińska 4  - dh. Kamil Strzelecki
 21. Szczep 2 "Jerzyki" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4 - (programowo) - phm. Elżbieta Wachnik

Rada Namiestnictwa
 • Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
 • inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
 • dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
 • wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku oraz innych wyróżnień
 • organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej i funkcyjnych,
 • organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
 • organizowanie seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
 • zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
 • nadzorowanie pracy środowisk związanej z ewidencją środowisk w ewidencji ZHP,
 • współpraca z Radą Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i Fundacją :Inne spojrzenie”,
 • utrzymanie i dalsze modernizowanie bazy NS w Ocyplu,
 • prowadzenie strony www.nieprzetartyszlak.waw.pl,
 • wspieranie pracy drużyn NS.

W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
hm. Adam Sikoń                             - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński                - z-ca namiestnika
hm. Tadeusz Piotrowski                 - instruktor namiestnictwa ds. organizacyjnych
hm. Bożena Rudzińska                   - instruktor namiestnictwa ds. kształcenia
hm. Paweł Ogrodowski                   - instruktor namiestnictwa ds. Rady
hm. Danuta Lembowicz                  - instruktor namiestnictwa
phm. Tamara Uliasz                        - instruktor namiestnictwa ds. PR i pozyskiwanie środków
phm. Marta Krasowska                  - Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego
phm. Jan Cedro                               - kwatermistrz namiestnictwa, kronikarz
phm. Krzysztof Wojtkiewicz          - szef bazy obozowej w Ocyplu

Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
 • kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa oraz Referatem NS Chorągwi Stołecznej,
 • współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami miasta i dzielnic, dyrektorami placówek oraz Fundacji „Inne spojrzenie” – Wiceprezes,
 • uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
       
Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
 • odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
 • inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące sfery informatycznej Namiestnictwa,
 • odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół,
 • uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
 • współkieruje Referatem NS Chorągwi Stołecznej.

Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
 • czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
 • inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
 • Namiestnictwo i środowiska,
 • prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
 • odpowiada za uaktualnianie kroniki Namiestnictwa

Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
 • prowadzi wszystkie sprawy związane z ewidencją ZHP,
 • wspiera zespół organizacyjny Przeglądu Działalności Artystycznej Środowisk NS.

Instruktor Namiestnictwa hm. Tadeusz Piotrowski:
 • prowadzi sprawy organizacyjne Namiestnictwa.
 
Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
 • z ramienia Rady Kręgu uczestniczy w pracy Rady Namiestnictwa.

Szef bazy obozowej w Ocyplu  phm Krzysztof Wojtkiewicz:
 • dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
 • nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
 • inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.

Instruktor Namiestnictwa phm. Tamara Uliasz:
 • promuje NS w mediach i prasie,
 • odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych,
 • odpowiada za promocję drużyn, Rady Przyjaciół oraz Fundacji „Inne spojrzenie”.
 • z ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu

Instruktor Namiestnictwa hm. Bożena Rudzińska:
 • organizuje kształcenie wewnętrzne w Namiestnictwie NS ,
 • koordynuje udział instruktorów Namiestnictwa NS w kształceniu zewnętrznym,
 • wspiera metodycznie drużyny Namiestnictwa NS.

Instruktor Namiestnictwa hm. Paweł Ogrodowski:
 • wsparcie organizacji imprez masowych.
Krąg Instruktorski

Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.
 • Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.
 • W nowym roku harcerskim 2019/2020 Krąg planuje:
 • złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 30 września 2016 r.,
 • zgłosić kandydatów do tytułu Drużynowego Roku,
 • prowadzić współpracę z Radą Namiestnictwa,
 • prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
 • uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania środowisk, pojawiających się trudności i potrzeb instruktorów, by następnie wspierać metodycznie instruktorów, motywować do kształcenia i samokształcenia, umożliwiać branie udziału w kursach instruktorskich.

Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:
phm. Marta Krasowska                   - Przewodnicząca Kręgu
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska      - członek Rady Kręgu
phm Tamara Uliasz                         - członek Rady Kręgu
pwd. Magda Cychowska                 - członek Rady Kręgu
dh. Emilia Lenarczyk                      - członek Rady Kręgu
dh. Lidia Skiba Silva                       - członek Rady Kręgu

2. Zakładane cele do realizacji w roku harcerskim 2019/2020
W ramach Namiestnictwa NS w Hufcu ZHP Warszawa Praga Południe działają 24 drużyny harcerskie i zuchowe. Obecnie w Namiestnictwie NS jest ok. 400 niepełnosprawnych zuchów , harcerek i harcerzy. Zuchy i harcerze w drużynach NS to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (fizyczną, intelektualną) oraz młodzież z zaburzeniami zachowania. Są to osoby, które szybko się zniechęcają, dlatego zbiórki muszą być prowadzone w taki sposób, aby zaangażować i uaktywnić harcerzy. Drużynowy musi sam przejawiać większą aktywność, musi być wrażliwy na potrzeby i nastroje podopiecznych. W środowisku NS olbrzymią rolę odgrywa system nagród i wyróżnień. Może to być noszenie proporca, sprawność na rękawie munduru ale najlepiej skutkuje nagroda rzeczowa. Dla osób tych sam udział w zbiórce, fakt, że może się spotkać z innymi harcerzami, pośpiewać, pokazać, że jest dobry w jakiejś dziedzinie, daje wielką satysfakcję i dowartościowuje je. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego czy Obietnicy Zucha jest nagrodą i wyróżnieniem, a udział we wspólnej imprezie, w biwaku czy wyjazd na obóz jest olbrzymim przeżyciem. Osoby w drużynach NS lepiej adaptują się do nowego środowiska stają się zdyscyplinowane, obowiązkowe, ciekawe świata, chętne do podejmowania nowych działań. Rozwijają się w zakresie poznawczym, fizycznym i emocjonalno-społecznym.
 
Mając powyższe na uwadze, w roku harcerskim 2019/2020 Namiestnictwo NS wyznacza sobie następujące cele:
 • Wzmocnienie w zuchach, harcerkach i harcerzach ze środowisk NS poczucia przynależności do społeczności harcerskiej, budowanie więzi między nimi, stworzenie możliwości czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w zbiórkach drużyn oraz w ogólnych spotkaniach wszystkich środowisk NS, jak również w imprezach ogólnoharcerskich przyczyni się do, podwyższenia samooceny i pewności siebie harcerzy z niepełnosprawnościami, powinien nieść uczestnikom radość i zadowolenie.
 • Rozszerzenie kontaktów środowisk NS z innymi środowiskami harcerskimi poprzez udział w ogólnych imprezach Hufca czy Chorągwi, zapraszanie na imprezy NS harcerzy z innych środowisk, inicjowanie kontaktów indywidualnych poprzez wspólne działania drużyn NS i drużyn z innych środowisk.
 • Kontynuacja działań zmierzających do lepszego poznania przez harcerzy ulic Warszawy, poszerzenie umiejętności poruszania się po ulicach miasta.
 • W roku harcerskim 2019/2020 Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku chciałoby rozszerzyć wiedzę naszych instruktorów – nauczycieli o korzeniach i tradycjach harcerstwa, a także rozpocząć w tym gronie dyskusję o metodyce harcerskiej w środowiskach NS w kontekście wyzwań współczesnego społeczeństwa. Realizacja tego celu będzie się odbywać poprzez poruszanie tej tematyki na zbiórkach programowych instruktorów NS oraz na forum internetowym.
Planowane działania Namiestnictwa NS w roku harcerskim 2018/2019:
Wrzesień
- zbiórka programowa instruktorów NS – na ul. Weterynaryjnej – 18.09.2019 r. - organizacja 425 WDH.
- harcerski start – gra miejska „Szlakiem zabytków światowego dziedzictwa UNESCO”, zdobywanie odznaki UNESCO – 24.09.2019 – organizacja dh. hm. Bożena Rudzińska
Październik
- rajd instruktorski – Radziejowice-Nieborów-Arkadia-Łowicz, ognisko – 19.10.2019 r. - organizacja hm. Paweł Ogonowski
-turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy w Wiśle – 22.10 – 04.11.2019 r. – organizacja –hm. Adam Sikoń.
Listopad
- Discoharce – 28.11.2019 r. – organizacja 255 WDH i 419 WDH
Grudzień
-Wigilia Namiestnictwa NS – 10.12.2019 r. godz 18:00 – Zespół Szkół Specjalnych nr 90, ul. Kordeckiego 54 – organizacja 427, 244 i 162 WDH,
- III Przegląd Kolęd i Pastorałek. – 18.12.2019 r. - organizacja 293 WDH,
- przekazywanie Światła Betlejemskiego,
- rozpoczęcie akcji 1% - odpowiedzialny hm. B. Kukliński.
Styczeń
- zabawa karnawałowa – ok. 10.02.2020 r – organizacja 111, 426 WDH,
- organizacja zimowiska rodzinnego dla instruktorów NS – organizacja hm. Adam Sikoń,
- opracowanie regulaminu „Przeglądu Twórczości Drużyn NS” – opracowanie 246 WDH
Luty
-wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej – 02.2020 r. – organizacja 161 WDH,
- rozpoczęcie przygotowań do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny,
- akcja 1% cd.
Marzec
- udział w Rajdzie Olszynka Grochowska – 07.03.2020 r.
- przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny,
- akcja 1% cd.,
- zgłoszenie środowisk do udziału w akcji letniej.
Kwiecień
- Przegląd Twórczości Drużyn NS – 20-21.04.2020 r. – organizacja phm. Tamara Uliasz – 426 WDH, 425 WDH, 425 WGZ, 418 WDH
- udział w Rajdzie „Arsenał” – 26.04.2020 r.
- zakończenie akcji 1%.
Maj
- „Sport i zabawa drużyn NS”  - organizacja 244 WDH
- przygotowania do HAL’20.
Czerwiec
- Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS
-Podsumowanie roku harcerskiego.
Lipiec – Sierpień
HAL’2020
Zasady współzawodnictwa Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku zostaną opracowane przez Radę Kręgu Instruktorskiego. Punktację drużyn prowadzi Rada Kręgu.
Plan został przyjęty przez wszystkie środowiska NS na zbiórce Namiestnictwa NS w dniu 18 września 2019 r.
Plan Pracy do pobrania
Wróć do spisu treści