PP2020-2021 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
                                                                                         
        
PLAN   PRACY
Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe
  www.nieprzetartyszlak.waw.pl
na   rok harcerski
  
2020/2021  
   
Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku zrzesza drużyny, do których należą dzieci i młodzież z różnego typu niepełnosprawnościami oraz z problemami w funkcjonowaniu społecznym.
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów harcerskich, w większości nauczycieli i wychowawców placówek, w których działają drużyny. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
Przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku działa od 1984r. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską.
Od 1 marca 2017r. na rzecz Namiestnictwa działa Fundacja „Inne spojrzenie” posiadająca status organizacji pożytku publicznego.
Zarząd Fundacji:
Prezes – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
V-ce Prezes – Janusz Wojciechowski
V-ce Prezes – Adam Sikoń

1. Organizacja Namiestnictwa
Środowiska:
Drużyna          111 WDH „Zielona Łąka”    przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
                                                                                  Nr 9 w Warszawie ul. Zakroczymska
                                                                                 pwd Beata Gagatek
Drużyna          111 WGZ „Bajkowe krasnale” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
                                                                                    Nr 9 w Warszawie ul. Zakroczymska
                                                                                    hm Alina Pyrek
Drużyna          161 WDH im. Krystyny Krahelskiej „Słoneczni Wędrowcy”
                                                                                   przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 89
                                                                                   w Warszawie, ul Skaryszewska 8
                                                                                  pwd Joanna Legdowicz
Drużyna          162 WDH „Mądre Sowy”     przy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie
                                                                                 Poprawczym  w Warszawie,
                                                                                 ul. Jachowicza 4
                                                                                 dh. Emilia Lenarczyk
Drużyna          244 WDH „Patrioci”            przy Młodzieżowym Ośrodku
                                                                               Wychowawczym nr 3 w Miedzeszynie,
                                                                                ul. Patriotów 90
                                                                                dh. Robert Konieczny
Drużyna          246 WDH „Ptasie Radio”     przy Szkole Podstawowej Specjalnej
                                                                                nr 109 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
                                                                               pwd Monika Grochowska
Drużyna          246 WGZ                                        przy Szkole Podstawowej Specjalnej
                                                                               nr 109 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
                                                                               dh. Marta Chojka
Drużyna          255 WDH                                        przy Zespole Szkół Specjalnych
                                                                               nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10
                                                                              dh. Lidia Skiba Silva
Drużyna          255 WDH                            wielopoziomowa przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38
                                                                               w Warszawie, ul. Namysłowska 10
                                                                             dh. Grażyna Wyszomierska
Drużyna          293 WDH „Różana piechota” przy Szkole Podstawowej Specjalnej
                                                                                    nr 111 w Warszawie, ul. Różana 22/24
                                                                                    pwd Łukasz Malon
Drużyna          418 WDH „Ekoludki”            przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99
                                                                                  w Warszawie, ul. Bartnicza 2
                                                                                 dh. Ewa Oraszek
Szczep „Leśne Bractwo” 419 WDH, 419 WDH, 419 WDZ
                                                                                 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102
                                                                                 w Warszawie, ul. Halna 32
                                                                                phm. Iwona Sekuła Jastrzębska,
                                                                                phm. Żaneta Milewska
Drużyna          421 WDHiGZ „Żółte Pióra”  przy Zespole Placówek
                                                                          Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1
                                                                          w Warszawie, ul. Bełska 5
                                                                          dh. Jolanta Rogowska
Drużyna          425 WDH „Śpiewograjki”  przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91
                                                                               w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3
                                                                               phm. Joanna Kotulska i phm. Janina Kamoda
Drużyna          426 WDH „Płomienie”       przy Domu Pomocy Społecznej
                                                                               „Na Bachusa” w Warszawie, ul. Bachusa 7
                                                                               phm. Zofia Rosłaniec
Drużyna          427 WDH                            przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90
                                                                              w Warszawie, ul. Kordeckiego 54
                                                                              dh. Ilona Rydzewska
Drużyna          430 WDH                            przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10,
                                                                               ul. Tarchomińska 4
                                                                              pwd. Kamil Strzelecki
Szczep 2`         "Jerzyki"         (2 DHarcerek i 2DHarcerzy) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
                                (programowo)                      Wychowawczym w Lesznie,
                                                                              ul. Sochaczewska 4
                                                                              phm. Elżbieta Wachnik
W stosunku do poprzedniego roku harcerskiego liczba drużyn zmniejszyła się. Dwie drużyny zostały zawieszone. Są to następujące drużyny:
Drużyna          7 WDH „Waganci”      działalność zawieszona decyzją dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jędruś w Michalinie, ul. Główna 10
Drużyna          422 WDH „Knieja” przy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86 - działalność zawieszona z powodu braku kadry.
Natomiast 425 WGZ przy zespole szkół Specjalnych Nr 91 przy ul. Weterynaryjnej 3 została włączona do 425 WDH „Śpiewograjki działającej w tej samej szkole z uwagi na niewystarczającą liczbę dzieci.

Rada Namiestnictwa
Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
·         inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
·         organizowanie udziału drużyn NS w programie GK ZHP „Życiowy survival”,
·         dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
·         wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku oraz innych wyróżnień
·         organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej i funkcyjnych,
·         organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
·         organizowanie seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
·         zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
·         nadzorowanie pracy środowisk związanej z ewidencją środowisk w ewidencji ZHP,
·         współpraca z Radą Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i Fundacją :Inne spojrzenie”,
·         utrzymanie i dalsze modernizowanie bazy NS w Ocyplu,
·         prowadzenie strony internetowej Namiestnictwa,
·         wspieranie pracy drużyn NS.
W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
hm. Adam Sikoń                             - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński                - z-ca namiestnika
hm. Tadeusz Piotrowski                  - instruktor namiestnictwa ds. organizacyjnych
hm. Bożena Rudzińska                   - instruktor namiestnictwa ds. kształcenia
hm. Danuta Lembowicz                  - instruktor namiestnictwa
phm. Tamara Uliasz                        - instruktor namiestnictwa ds. PR i pozyskiwanie środków
phm. Marta Krasowska                   - Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego
phm. Jan Cedro                                - kwatermistrz namiestnictwa, kronikarz
phm. Krzysztof Wojtkiewicz         - szef bazy obozowej w Ocyplu
hm. Paweł Ogrodowski                   - wolontariusz wspierający wydarzenia na rzecz kadry NS.
Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
·    kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa oraz Referatem NS Chorągwi Stołecznej,
·    współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami miasta i dzielnic, dyrektorami placówek oraz Fundacji „Inne spojrzenie” – Wiceprezes,
·    uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
§ odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
§ inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące sfery informatycznej Namiestnictwa,
§ uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
§ współkieruje Referatem NS Chorągwi Stołecznej.
Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
·    czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
·    inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
·     Namiestnictwo i środowiska,
·    prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
·    odpowiada za uaktualnianie kroniki Namiestnictwa
Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
·    prowadzi wszystkie sprawy związane z ewidencją ZHP,
·    wspiera zespół organizacyjny Przeglądu Działalności Artystycznej Środowisk NS.
Instruktor Namiestnictwa hm. Tadeusz Piotrowski:
·       prowadzi sprawy organizacyjne Namiestnictwa.
Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
·    z ramienia Rady Kręgu uczestniczy w pracy Rady Namiestnictwa.
Szef bazy obozowej w Ocyplu  phm Krzysztof Wojtkiewicz:
·    dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
·    nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
·    inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.
Instruktor Namiestnictwa phm. Tamara Uliasz:
·    odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych,
·    odpowiada za promocję drużyn, Rady Przyjaciół oraz Fundacji „Inne spojrzenie”.
·    z ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu
Instruktor Namiestnictwa hm. Bożena Rudzińska:
·    organizuje kształcenie wewnętrzne w Namiestnictwie NS ,
·    koordynuje udział instruktorów Namiestnictwa NS w kształceniu zewnętrznym,
·    wspiera metodycznie drużyny Namiestnictwa NS.
Instruktor Namiestnictwa hm. Paweł Ogrodowski:
·        wolontariusz.

w
Krąg Instruktorski
Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.
Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.
W nowym roku harcerskim 2020/2021 Krąg planuje:
·         złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa
·         zgłosić kandydatów do tytułu Drużynowego Roku,
·         prowadzić współpracę z Radą Namiestnictwa,
·         prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
·         uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania środowisk, pojawiających się trudności i potrzeb instruktorów, by następnie wspierać metodycznie instruktorów, motywować do kształcenia i samokształcenia, umożliwiać branie udziału w kursach instruktorskich.
Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:
phm. Marta Krasowska                  - Przewodnicząca Kręgu
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska      - członek Rady Kręgu
phm Tamara Uliasz                         - członek Rady Kręgu
pwd. Magda Cychowska                 - członek Rady Kręgu
dh. Emilia Lenarczyk                      - członek Rady Kręgu
dh. Lidia Skiba Silva                       - członek Rady Kręgu

2. Zakładane cele do realizacji w roku harcerskim 2020/21
Rok harcerski 2020/2021 zapowiada się bardzo nietypowo. W związku z sytuacją społeczną wynikającą z ograniczeń związanych z pandemią trudniej zaplanować zbiórki i inne wydarzenia w ramach Namiestnictwa NS. Prowadzenie działalności harcerskiej w obecnych warunkach wymaga od kadry Namiestnictwa wielkiej kreatywności. Zuchy i harcerze w drużynach NS to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (fizyczną, intelektualną) oraz młodzież z zaburzeniami zachowania. Są to osoby, które szybko się zniechęcają, dlatego zbiórki muszą być prowadzone w taki sposób, aby zaangażować i uaktywnić harcerzy. Trudno to zrealizować w sytuacji ograniczania kontaktów bezpośrednich. Zajęcia online stanowią nie lada wyzwanie dla naszych zuchów, harcerzy i instruktorów, w wielu przypadkach są one niemożliwe do przeprowadzenia. Ponadto w szkołach obowiązują obostrzenia narzucone przez warszawski ratusz. Zgodnie z tymi zarządzeniami nie można wpuszczać do szkoły nikogo poza pracownikami szkoły i uczniami. Nawet rodzice wchodzą do budynku tylko w wyjątkowych sytuacjach. Pod znakiem zapytania stoi więc możliwość wejścia na teren placówki instruktorów Namiestnictwa. Poza tym szkoły dostały zalecenie, by nie organizować wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Harcerze z drużyn NS mogą wziąć udział w tych kategoriach wydarzeń, które nie wymagają bezpośredniego udziału harcerzy. Mogą to być różnego rodzaju konkursy, na które można nadesłać prace. Cały ciężar zajęć do czasu wygaśnięcia pandemii będzie spoczywał na drużynowych i będzie zależał od ich kreatywności. W związku z tym drużynowy musi sam przejawiać większą aktywność, musi być wrażliwy na potrzeby i nastroje podopiecznych. Namiestnictwo NS może jedynie proponować tematy, sposoby i metody prowadzenia zbiórek w tych nadzwyczajnych warunkach.
Od września 2020 r. w ramach Namiestnictwa NS w Hufcu ZHP Warszawa Praga Południe działa 21 drużyn harcerskich i zuchowych. Liczba zuchów i harcerzy w nowym roku harcerskim zmniejszyła się z uwagi na mniejszą liczbę uczniów w placówkach, w których działamy.
Mając powyższe na uwadze, w roku harcerskim 2020/2021 Namiestnictwo NS wyznacza sobie następujące cele:
1. Wzmocnienie więzi wewnątrz drużyn poprzez budowanie własnych tradycji. Motywem przewodnim pracy drużyn NS w tym roku harcerskim będzie hasło „Pamiętajmy o powstańcach warszawskich nie tylko 1 sierpnia.” W ramach tych działań harcerze poznają m. in. działalność Szarych Szeregów i życiorysy ich uczestników. Realizacja tych zadań pozwoli w ramach akcji NS „Bohater” przyjęcie przez drużyny imion bohaterów związanych z Powstaniem Warszawskim i Szarymi Szeregami.
2. Rozwój zainteresowań własnym otoczeniem, warunkami życia, klimatem w ramach tegorocznego hasła przewodniego Hufca Warszawa Praga Południe „Harcerze robią klimat”. W ramach zbiórek drużynowi powinni wprowadzić pomysły na realizację działań bliżej natury. Czas zamknięcia sprzyja również odkrywaniu i wykorzystywaniu nowych technologii.
3. W roku harcerskim 2020/2021 Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku chciałoby rozszerzyć wiedzę naszych instruktorów – nauczycieli o tradycjach harcerstwa w okresie okupacji. Obecna sytuacja sprzyja również podjęciu tym gronie dyskusji o koniecznych zmianach i przyszłości w metodyce harcerskiej w środowiskach NS w kontekście wyzwań współczesnego społeczeństwa. Realizacja tego celu będzie się odbywać poprzez poruszanie tej tematyki na zbiórkach programowych instruktorów NS oraz na forum internetowym.

Planowane działania Namiestnictwa NS w roku harcerskim 2020/2021:
Wrzesień
- organizacja drużyn, pierwsze zbiórki i inauguracja roku harcerskiego w drużynach w miarę możliwości z udziałem członków Rady Namiestnictwa.
Październik
- zbiórki w drużynach
Listopad / Grudzień
-rozpoczęcie przygotowań do konkursów:
·         choinka dla mieszkańców dzielnicy (wykonanie ozdób i dekoracja choinek przed Urzędem Dzielnicy
·         konkurs stroików świątecznych
·         konkurs kart świątecznych
- aktualizacja ewidencji ZHP do 30 listopada 2020
- wigilia instruktorska – 15 grudnia 2020
- rozpoczęcie akcji 1% - odpowiedzialny hm. B. Kukliński.
Styczeń
- dostosowanie  regulaminu „Przeglądu Twórczości Drużyn NS – W krainie bajek, baśni i legend”
- rozpoczęcie przygotowań do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny,
- akcja 1% cd.
Luty
- zabawa karnawałowa
- przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS cd.
-wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej –
- akcja 1% cd.
Marzec
- udział w Rajdzie Olszynka Grochowska – 06.03.2021 r.
- przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny cd.
- akcja 1% cd.,
- zgłoszenie środowisk do udziału w akcji letniej.
Kwiecień
- Przegląd Twórczości Drużyn NS – składanie prac i nagrań konkursowych – 26 kwietnia 2021 r., w szkole przy ul. Weterynaryjnej
- udział w Rajdzie „Arsenał” –.
- zakończenie akcji 1%.
Maj
- „Sport i zabawa drużyn NS”  -
- przygotowania do HAL’21.
Czerwiec
- Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS
-Podsumowanie roku harcerskiego.
Lipiec – Sierpień
HAL’2021
Plan pracy będzie ulegał zmianie w miarę rozwoju sytuacji związanej z pandemią.
Zasady współzawodnictwa Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku zostaną opracowane przez Radę Kręgu Instruktorskiego. Punktację drużyn prowadzi Rada Kręgu.
Rada Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku
Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
Warszawa, 23 września 2020 roku
Plan Pracy do pobrania
Wróć do spisu treści